در ترمیم‌ها امکان اصلاح رنگ وجود دارد ولی حذف رنگ مستلزم گذشت زمان است و شانس ازبین بردن کامل آن با لیزر خیلی زیاد نیست.

خیر ،در دوران حاملگی و شیر دهی ژل تزریق نمی شود.

مواد پر کننده (فیلر ها)موادی هستد که با هدف باز سازی و زیبایی پوست به کار میروند.چند سال قبل متاسفانه ژل های غیر استانداردی نظیر ژل پاژ برای تعدادی بیماران استفاده شد. این نوع ژل از نوع دائمی و غیر قابل جذب بود.این ژل از آنجایی که جذب نمیشود بعد از مدتی از محلی که تزریق صورت گرفته بود حرکت می کرد و پایین می آمدو موجب واکنشهای التهابی می شد.بهمین علت تزریق این نوع ژل ممنو ع است.در حال حاضر اکثر ژلهای معتبر و استانداردی که توسط متخصصین پوست تزریق می شود از نو هیالورونیک اسید است که بطور طبیعی در بدن انسان وجود دارد بدلیل این که هیا لورونیک اسید از جنس بافت هم بندی بدن می باشد هیچ گاه بعد از تزریق حرکت نمی کند و بدین ترتیب جذب می شود .افرادی که قصد تزریق فیلر دارند بهتر است قبل از تزریق نام و جنس ژل را از پزشک خود بپرسند .

بوتاکس دارویی است که با اثر بر محل سیناپس عصب و عضله موجب کم شدن حرکات ماهیچه ها میشود و با توجه به اینکه چین و چروکهای پیشانی به دلیل فعالیت بیش از حد عضلات است، با این مکانیسم خطوط باز تر و پوست صاف میشود. ژل ها و یا بهتر بگوییم، فیلرها و یا همان پرکننده ها برای پر کردن نقاطی که برجستگی خود را به دلایل مادرزادی و یا آب شدن بافتهایی مثل چربی از دست داده اند بکار میرود. بنابراین این دو کاملا کاربردشان متفاوت است.

بله این جراحی مانعی برای شیردهی ایجاد نمی کند و در واقع باعث مسدود شدن عروق شیردهی نخواهد شد.