گونه گذاری به روش مزوتراپی.روشی کاملا بی خطر و راحت در ۲ جلسه با محصولات مزوارومای ایتالیا
زاویه دار کردن صورت با مزوتراپی در ۴ جلسه با محصولات مزو ارومای ایتالیا
درمان لک پس از زایمان به روش مزوتراپی با کوکتلهای مخصوص ضد لک مزو ارومای اینالیا
درمان چین و چروک صورت با مزونراپی در ۴ جلسه با محصولات مزو ارومای ایتالیا
درمان جوش های صورت با مزوتراپی در ۶ جلسه با محصولات مزوارومای ایتالیا
1 4 5 6 7 8 13