هیدرودرمی-آبرسانی-پوست

هیدرودرمی ، آبرسانی و پاکسازی

هیدرودرمی ، آبرسانی و پاکسازی

هیدرودرمی در واقع آبرسانی و پاکسازی است که برای برطرف کردن خشکی پوست به کاربرده می شود.

برخی به طورذاتی پوست خشک دارند و لزوما استفاده ازکرمها و ماسک های آبرسان تاثیر زیادی ندارد،
بنابراین “هیدرودرمی” به آنان توصیه می شود. صرفنظر از علل آن، پوست خشک را باید هیدراته کرد
یعنی باید سلول های ان را ازخشکی درآورد و این کار بوسیله این دستگاه انجام می شود.
خشکی در ناحیه صورت، گردن، دست و سایر قسمتها می تواند هیدراته و آبرسانی شود.
دستگاه هیدرودرم یا دستگاه هیدرودرمی، دستگاهی است که می تواند با یونیزاسیون ژل مخصوص
آبرسانی صورت و دورچشم و نفوذ آن به لایه های زیرین پوست (در اصطلاح به ان یونتوفرزیس گفته می شود)
موجب ابرسانس اصولی و علمی سلولهای پوست بشود

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *