تزریق در مزوتراپی چگونه است ؟ (2)

تزریق در مزوتراپی چگونه است ؟

با مزوتراپی در طول هر جلسه دارو بی دردسر به پوست شما اعمال میشود. یک سری تزریقات با استفاده از یک سوزن کوتاه مخصوص دریافت خواهید کرد. سوزن ممکن است به یک تفنگ مکانیکی متصل شود تا تزریقات زیادی را در یک سطر انجام دهد.

در مزوتراپی تزریق ها می توانند در اعماق مختلف – از ۱ تا ۴ میلی متر به پوست شما – بسته به شرایطی که در معرض آن قرار داشته اید انجام شود. پزشک شما ممکن است سوزن را در یک زاويه قرار دهد و یا هنگام تزریق، دست خود را به سرعت بچرخاند. هر تزریق فقط می تواند یک قطره کوچک از محلول را به پوست شما منتقل کند.

به احتمال زیاد به جلسات مکرر مزوتراپی نیاز دارید تا اثر مورد نظر را دریافت کنید. در ابتدا هر ۷ تا ۱۰ روز تزریق می شود. اگر پوست شما شروع به بهبود کرد درمان ها به یک بار در هر دو هفته یا یک بار در ماه انجام می شود .

 

تزریق در مزوتراپی چگونه است ؟ (2)

راه های ارتباطی ما

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *