تاتو-ابرو

تاتو و توضیحاتی پیرامون آن

تاتو و توضیحاتی پیرامون آن

تاتو: قرار گرفتن مواد رنگی بافشار خارجی درزیر پوست باعث تغییرات رنگی می شودکه به خالکوبی یا تاتو معروف هستند.

تاتو می تواند به دلیل یک رفتار فرقه ای و مذهبی و یا به خاطر زیبایی باشد.
تمایل روبه رشد اخیر بین جوانان و نوجوانان، درخواست بیشماری از بیماران را جهت انجام تاتو بدنبال داشته و
پیرو آن بیش از نیمی از این افراد به دلایل مختلف از جمله تغییر مد و یا ناراضی بودن از شکل تاتو درخواست پاک کردن تاتو را دارند.
تاتوها می تواند بصورت نقاشی روی پوست باشد و یا جهت زیبایی حاشیه لبها، پلک  و ابرو و گاهی اوقات
به توصیه پزشک و به منظور اصلاح منظره ناخوشایند مربوط به جای زخم ایجاد شود. گاهی تاتو بصورت طبیعی
پس از تصادفات بدلیل سنگریزه یا آسفالت و یا مواد رنگی در پوست ایجاد می شود و در زمان جنگ هم
به دلیل وجود ترکش و ذرات با روت به دنبال انفجارات، تاتو ایجاد می شد.

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *